اخبار کمیته علمی کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/11/09

طی رایزنی دبیرخانه سومین همایش ملی یافته های نوین درعلوم کشاورزی ،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار، دکترپورنگ کسرائی،استادیاروعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین،به عنوان عضو کمیته علمی سومین کنفرانس پیوست


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/02
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/03
  • کنفرانس1397/04/07

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان

ارائه گواهی بین المللی ژیک