فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اهميت محیط زیست

تاریخ ثبت: 1396/10/24

خصوص اهميت حفظ زمين و ثروت هاي عمومي کره خاکي، گفتند: اسلام و اديان الهي همواره بر لزوم احساس مسئوليت انسان در قبال طبيعت و حفظ تعادل ميان انسان و طبيعت تأکيد کرده اند زيرا عامل اصلي بروز مشکلات زيست محيطي بر هم خوردن اين تعادل است.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/04/02
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/03
  • کنفرانس1397/04/07

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان

ارائه گواهی بین المللی ژیک